(Serbia), Miloš. " Marcin Lubaś, Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi. Studium z zakresu antropologii społeczno-kulturowej" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 59 Број 2 (28 July 2018)