(Serbia), M. (2018). Marcin Lubaś, Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi. Studium z zakresu antropologii społeczno-kulturowej. Гласник Етнографског института САНУ, 59(2), 264-267. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/445