(Serbia), M. 2018 Jul 28. Marcin Lubaś, Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi. Studium z zakresu antropologii społeczno-kulturowej. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 59:2