(SERBIA), Miloš Luković. Marcin Lubaś, Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi. Studium z zakresu antropologii społeczno-kulturowej. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 59, n. 2, p. 264-267, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/445>.
Датум приступа: 13 june 2024