Искуство смрти у савременом друштву у Србији, у периоду од 19. до 21. века

Сажетак

Искуство смрти у савременом друштву у Србији, у периоду од 19. до 21. века


Александра Павићевић Време (без) смрти. Представе о смрти у Србији 19-21. века, Посебна издања Етнографског института САНУ, књига 73, Београд 2011.


Монографија др Александрe Павићевић Време (без) смрти. Представе о смрти у Србији 19-21. века, у издању Етнографског института САНУ, представља значајно истраживање из области танатоантропологије, пре свега везано за разумевање искуства смрти у савременом друштву у Србији, у пероду од 19. до 21. века. Реч је о веома исцрпној и утемељеној студији, која се бави представама и ритуалима везаним за смрт, њихову (не)променљивост у контексту традиционалног/ савременог, руралног/урбаног и секуларног/религиозног, као и везом између смрти и религиje.

Објављено
22.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Milesа Stefаnović-Bаnović. Искуство смрти у савременом друштву у Србији, у периоду од 19. до 21. века. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 60, n. 1, p. 143-145, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/425>.
Датум приступа: 14 june 2024
Број часописа
Секција
Научна критика и полемика