(Serbia), Milesа. " Искуство смрти у савременом друштву у Србији, у периоду од 19. до 21. века." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 60.1 (2012): 143-145. Web. 22 Apr. 2024