(Serbia), Milesа. " Искуство смрти у савременом друштву у Србији, у периоду од 19. до 21. века" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 60 Број 1 (22 July 2018)