(SERBIA), Milesа Stefаnović-Bаnović. Искуство смрти у савременом друштву у Србији, у периоду од 19. до 21. века. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 60, n. 1, p. 143-145, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/425>.
Датум приступа: 22 july 2024