(Serbia), M. (2018). Искуство смрти у савременом друштву у Србији, у периоду од 19. до 21. века. Гласник Етнографског института САНУ, 60(1), 143-145. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/425