(Serbia), M. 2018 Jul 22. Искуство смрти у савременом друштву у Србији, у периоду од 19. до 21. века. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 60:1