Проблеми сахрањивања у савременој Грчкој: између обичаја, закона и економије

DOI: 10.2298/GEI1301043B UDC: 393.2:316.7(495)

Сажетак

У фокусу интересовања овог рада налази се проблематика сложеног односа религије и локалне традиције са једне стране и потреба савременог друштва, државних закона и миграција са друге стране, на примеру сахрањивања у савременој Грчкој. Пренасељеност у великим урбаним центрима, посебно у атинским општинама има за последицу недостатак простора за традиционално дугорочније сахрањивање инхумацијом. Прибегава се есхумацији где су чланови породице приморани да се након три до пет година суоче са посмртним (често нераспаднутим) остацима својих ближњих. Поставља се питање зашто се не прибегава кремацији иако постоје крематистичка удружења заинтересованих грађана. Иако је грчки парламент 2006. године изгласао дозволу за изградњу и пуштање у рад крематоријума, Грчка је још увек једина земља чланица Европске уније која нема крематоријум. Ово се може објаснити чињеницом да је у Грчкој православно хришћанство државна религија са јаким друштвеним утицајем, који се, између осталог, одражава и на успорено решавање проблема кремирања посмртних остатака, чак и за иноверне и атеисте. Покојници се превозе у најјефтиније крематоријуме у Бугарској или ређе у неке „престижније“ у западноевропским државама.


Кључне речи: сахрана, кремација, хоневтири, Грчка, Атина, емигранти,традиција, религија, Црква.

Reference

Greek language:

Αλακιώτης, Αντώνης. 2006. Αποτέφρωση των νεκρών αίτημα των καιρών. Όλα όσα
πρέπει να ξέρετε για την αποτέφρωση των νεκρών. (Αlakiotis, Αntonis.
Cremation a modern demand. All you need to know about cremation.) Αθήνα:
aa publications
www.cremation.gr Accessed June 12, 2012
Διαμαντένιος δρόμος του βουδισμού (The daimond way to Budism) Accessed
September 25, 2012
http://www.diamondway-buddhism.gr/
Επιτροπή για το δικαίωμα της αποτέφρωσης των νεκρών στην Ελλάδα (The Committee
for the Right of Cremation in Greece)
Accessed June 12, 2012
http://www.cremation.gr/cremationinfo1.htm
Κόλια, Ελευθερία. 2006. „Στον άλλο κόσμο... πώς θα πας; “ (Κolia Elefteria. “How
would you go... to the another world?”) March 05, 2006.
Accessed October 18, 2012
http://www.tovima.gr
Kurtz, Donna, John Boardman. 1994. Έθιμα ταφής στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. (Greek
Burial Customs). Αθήνα Ινστιτούτο του βιβλίου Μ. Καρδαμίτσα.
„Καύση των νεκρών και στην Αθήνα“ (“Cremation in Athens too “) December 8, 2011.
Accessed September 18, 2012
http://roides.wordpress.com/2011/12/08/8dec11/
Κρουστάλλη, Δήμητρα, Κατερίνα Σώκου, „Δεν αισθάνονται Ευρωπαίοι οι Ελληνες“,
(Κroustali, Dimitra, Κaterina Sokou, “Greek don‘t feel Europeans“) December
31, 2006. Accessed October 10, 2012
http://www.tovima.gr
Μηλαπίδης, Νίκος. 2012. „Αποτέφρωση νεκρών, μια «καμένη» υπόθεση.“ (Μilapidis,
Νikos. “Cremation, a dead end story”) March 10, 2012. Accessed September
5, 2012
http://www.aixmi.gr/index.php/apotefrwsh-nekrwn/
Τριβόλη, Δέσποινα. 2012. „Μετά θάνατον μετανάστες.” (Τrivoli, Despina. “After death
immigrants.”) April 09, 2012. Accessed September 20, 2012
http://www.tovima.gr
Τσαντήλας, Ιωάννης Γ. 1999. Εκκλησιαστική Ταφή ή Αποτέφρωση; (Τsantilas, Ιoannis
G. Ecclesiastical burial or Cremation?) Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Στάμουλης
„Τώρα και καύση νεκρών στην Ελλάδα με 700 ευρώ“ (“Cremation now in Greece, 700
euro“) 2008. January 26.
Accessed June 24, 2012
http://www.madata.gr/epikairotita/social/12980.html
„Καύση νεκρών στη Θεσσαλονίκη“ (“Cremation in Salonika“) August 19, 2011
Accessed December 5, 2012
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_19/08/2011_453126

English language:

Cloud, David W. 2007. „Cremation: What Does God Think?“
http://web.archive.org/web/20070124134414/http://www.wayoflife.org/fbns/cr
emation.htm Accessed August 13, 2012.
Danforth, Loring M. 1982. The Death Rituals of Rural Greece. Princeton, New Jersey:
Princeton University Press.
Faison, Seth. 1999. „Lirong Journal; Tibetans and Vulturnes Keep Ancient Burial Rite“
http://www.nytimes.com/1999/07/03/world/lirong-journal-tibetans-andvultures-keep-ancient-burial-rite.html
Published July 03, 1999 Accessed
November 21, 2012.

Serbian language:

Благојевић, Гордана. 2012. Срби у Солуну у првој половини 20. века. О религијској
припадности и етничком идентитету. (Blagojević, Gordana. Serbs in
Thessaloniki in the first half of the 20th century: about religious affiliation and
ethnic identity) Београд: System Intelligence Products, Етнографски
институт САНУ.
Ђурић-Срејић, Марија. 1995. Увод у физичку антропологију древних популација.
(Đurić-Srejić, Marija. )Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Павићевић, Александра. 2006а. „Друштво Огањ за спаљивање мртваца у Београду.
Развој, идеје и симболи.“ (Pavićević, Aleksandra. “Oganj: Association of
Cremation in Belgrade” – Development, Ideas and Symbols) Гласник
Етнографског института САНУ 54: 289-303.
---. 2006б. „Огњено сахрањивање. Рана историја модерног спаљивања мртвих.“ У
Приватни живот код Срба у деветнаестом веку. Од краја осамнаестог
века до почетка Првог светског рата, прир. Ана Столић и Ненад
Макуљевић. 984-997. Београд: Clio.
---. 2007. „Последња тајна.“ У Приватни живот код Срба у двадесетом веку,
прир. Милан Ристовић. 912-921. Београд: Clio.
Sofoklo. 1990. Antigona. (Sophocles. Antigone.) Prev. Koloman Rac i Nikola Majnarić.
Beograd: AIZ „Dosije“.
Spiritual Science Research Foundation Inc
Accessed December 2, 2012
http://www.spiritualresearchfoundation.org/sr/sahrana-kremacija
Хомер. 1972. Одисеја. (Homer. Odyssey.) Прев. Милош Н. Ђурић. Нови Сад:
Матица Српска.
Srejović, Dragoslav, prir. 1997. Arheološki leksikon. Beograd: Savremena
administracija.
Објављено
08.07.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Gordana Blagojević. Проблеми сахрањивања у савременој Грчкој: између обичаја, закона и економије. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 61, n. 1, p. 43-57, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/376>.
Датум приступа: 27 june 2022
Секција
Тема броја