(SERBIA), Gordana Blagojević. Проблеми сахрањивања у савременој Грчкој: између обичаја, закона и економије. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 61, n. 1, p. 43-57, july 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/376>.
Датум приступа: 29 may 2022