(Serbia), G. (2018). Проблеми сахрањивања у савременој Грчкој: између обичаја, закона и економије. Гласник Етнографског института САНУ, 61(1), 43-57. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/376