(Serbia), Gordana. " Проблеми сахрањивања у савременој Грчкој: између обичаја, закона и економије" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 61 Број 1 (8 July 2018)