(Serbia), Gordana. " Проблеми сахрањивања у савременој Грчкој: између обичаја, закона и економије." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 61.1 (2013): 43-57. Web. 24 May. 2022