(Serbia), G. 2018 Jul 8. Проблеми сахрањивања у савременој Грчкој: између обичаја, закона и економије. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 61:1