Вашар у пограничју источне и југоисточне Србије

Сажетак

Зборник радова Вашар у пограничју источне и југоисточне Србије четврта је књига у оквиру новоосноване библиотеке Пограничје, у оквиру које се објављују резултати истраживања у пограничним општинама источне и југоисточне Србије. Зборник садржи опширнији предговор Милоша Марјановића и петнаест радова заснованих на теренским истраживањима. На крају зборника је приложен упитник (протокол) на основу кога су на терену током 2012. године прикупљани подаци о вашарима источне и југоисточне Србије, а који је осмислио Драгољуб Б. Ђорђевић. Зборник је резултат интердисциплинарног напора социолога, етнолога, политиколога и др.

Објављено
15.06.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Anja Abramović. Вашар у пограничју источне и југоисточне Србије. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 62, n. 2, p. 310-313, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/326>.
Датум приступа: 20 may 2024
Секција
Научна критика и полемика