(Serbia), Anja. " Вашар у пограничју источне и југоисточне Србије." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 62.2 (2014): 310-313. Web. 2 Oct. 2023