(Serbia), Anja. " Вашар у пограничју источне и југоисточне Србије" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 62 Број 2 (15 June 2018)