(Serbia), A. 2018 Jun 15. Вашар у пограничју источне и југоисточне Србије. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 62:2