(SERBIA), Anja Abramović. Вашар у пограничју источне и југоисточне Србије. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 62, n. 2, p. 310-313, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/326>.
Датум приступа: 14 june 2024