(Serbia), A. (2018). Вашар у пограничју источне и југоисточне Србије. Гласник Етнографског института САНУ, 62(2), 310-313. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/326