Књижевност између уметничког дела и историјског сведочанства

Сажетак

Уметничко дело је, сматрају многи, сведочанство времена у коме је настало. Не чуди стога што оно представља врсту додатног, а некада и јединог извора за истраживање оних епоха историје о којима историографи нису оставили довољно података. Такође, приликом истраживања појава и периода недовољно временски дистанцираних од истраживача, уметничко дело може постати значајан путоказ за кретање кроз актуелни лавиринт одређене културе. С друге стране, у оваквом процесу, нужно се поставља питање смисла, сврхе и дефинисања уметничког дела.

Објављено
15.06.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Aleksandra Pavićević. Књижевност између уметничког дела и историјског сведочанства. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 62, n. 2, p. 292-297, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/322>.
Датум приступа: 22 july 2024
Секција
Научна критика и полемика