(Serbia), A. (2018). Књижевност између уметничког дела и историјског сведочанства. Гласник Етнографског института САНУ, 62(2), 292-297. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/322