(Serbia), Aleksandra. " Књижевност између уметничког дела и историјског сведочанства." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 62.2 (2014): 292-297. Web. 2 Oct. 2023