(Serbia), A. 2018 Jun 15. Књижевност између уметничког дела и историјског сведочанства. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 62:2