(SERBIA), Aleksandra Pavićević. Књижевност између уметничког дела и историјског сведочанства. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 62, n. 2, p. 292-297, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/322>.
Датум приступа: 21 apr. 2024