(Serbia), Aleksandra. " Књижевност између уметничког дела и историјског сведочанства" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 62 Број 2 (15 June 2018)