Истраживања Новог Пазара и околине – некадашњи и савремени изазови

Сажетак

Истраживања Новог Пазара и околине – некадашњи
и савремени изазови

Објављено
30.05.2018.
Како цитирати
AKSIĆ (SERBIA), Nina. Истраживања Новог Пазара и околине – некадашњи и савремени изазови. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 66, n. 1, p. 228-234, may 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/282>.
Датум приступа: 07 dec. 2022