Aksić (Serbia), Nina. " Истраживања Новог Пазара и околине – некадашњи и савремени изазови" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 66 Број 1 (30 May 2018)