Aksić (Serbia), N. (2018). Истраживања Новог Пазара и околине – некадашњи и савремени изазови. Гласник Етнографског института САНУ, 66(1), 228-234. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/282