Aksić (Serbia), N. 2018 May 30. Истраживања Новог Пазара и околине – некадашњи и савремени изазови. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 66:1