Aksić (Serbia), Nina. " Истраживања Новог Пазара и околине – некадашњи и савремени изазови." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 66.1 (2018): 228-234. Web. 24 May. 2022