Еманципација жена у истраживањима др Кристине Јоргић Степановић Кристина Јоргић Степановић, Кроз трње и цвеће: питање еманципације жена у Краљевини Југославији (1918-1941)

Сажетак
Кристина Јоргић Степановић
Кроз трње и цвеће: питање еманципације жена у Краљевини Југославији (1918-1941)


Покрајински завод за равноправност полова Нови Сад 2022, стр. 222


Монографија Кроз трње и цвеће: питање еманципације жена у Краљевини Југославији (1918–1941) ауторке др Кристине Јоргић Степановић написана је на основу архивске грађе, литературних података и штампе, те осветљава процес борбе за еманципацију жена, стицање друштвено-политичких слобода и права, у југословенском друштву од 1918. до 1941. године.
Објављено
31.05.2024.
Како цитирати
ŽIKIĆ, Milena. Еманципација жена у истраживањима др Кристине Јоргић Степановић Кристина Јоргић Степановић, Кроз трње и цвеће: питање еманципације жена у Краљевини Југославији (1918-1941). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 72, n. 1, p. 265-271, may 2024. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1123>.
Датум приступа: 15 june 2024