ŽIKIĆ, Milena. Еманципација жена у истраживањима др Кристине Јоргић Степановић Кристина Јоргић Степановић, Кроз трње и цвеће: питање еманципације жена у Краљевини Југославији (1918-1941). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 72, n. 1, p. 265-271, may 2024. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1123>.
Датум приступа: 15 july 2024