Žikić, Milena. " Еманципација жена у истраживањима др Кристине Јоргић Степановић Кристина Јоргић Степановић, Кроз трње и цвеће: питање еманципације жена у Краљевини Југославији (1918-1941)." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 72.1 (2024): 265-271. Web. 23 Jul. 2024