Žikić, Milena. " Еманципација жена у истраживањима др Кристине Јоргић Степановић Кристина Јоргић Степановић, Кроз трње и цвеће: питање еманципације жена у Краљевини Југославији (1918-1941)" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 72 Број 1 (31 May 2024)