Žikić, M. (2024). Еманципација жена у истраживањима др Кристине Јоргић Степановић Кристина Јоргић Степановић, Кроз трње и цвеће: питање еманципације жена у Краљевини Југославији (1918-1941). Гласник Етнографског института САНУ, 72(1), 265-271. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1123