Žikić, M. 2024 May 31. Еманципација жена у истраживањима др Кристине Јоргић Степановић Кристина Јоргић Степановић, Кроз трње и цвеће: питање еманципације жена у Краљевини Југославији (1918-1941). Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 72:1