Нова испољавања и значења литија – очување идентитета и сакрализација простора и времена у београдском (и ширем српском) контексту

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2302055T УДК 2-536.5:39:711.61(497.11) Оригинални научни рад

Сажетак
У тексту се најпре бавимо сагледавањем најновијих манифестација ритуала литијског опхода и начина сакрализације простора на примеру Београда. У складу с тим, пажња се посвећује и симболици различитих просторних оријентира која се наглашава на нивоу више семантичких слојева. Скорашња дешавања поново су актуелизовала значај ритуала литијског опхода – дубоко утемељеног и у народној традицији и у вери – као и његових појавних облика, како у Републици Србији тако и на ширем српском етничком простору. Основна и највидљивија функција литија је освештавање и обележавање простора, али и времена, са посебним значајем за одређени етничко-друштвени контекст, заједницу или место. Међутим, литије исто тако имају и изражену кохезиону и идентитетску функцију, као што се посебно јасно показало на примеру одбране светиња, тј. основних верских права, управо путем литија у Црној Гори. Сходно томе, литије су се показале и као једно од делотворних оружја спрам покушаја деконструкције српског идентитета. У складу с одговарајућим показатељима, у нашем раду се, уз мултидисциплинарни приступ, сагледавају различите структурне и семантичке димензије и могућности литија. Ово се превасходно односи на ниво београдског простора, али је у општијем смислу такође у непосредној вези с теренским и другим истраживањима сродне проблематике, која су на знатно ширем простору спровођена током претходних деценија.


Кључне речи: литије, идентитет, простор и време, Београд, сакрализација
Reference

Albunović, I. 2008. „Beograd kao svet“. https://www.politika.rs/scc/clanak/38453/ Beograd-kao-svet (pristupljeno 15. decembra 2022).
Antonić, Slobodan. 2008. Kulturni rat u Srbiji. Beograd: Zavod za udžbenike.
Antonić, Slobodan. 2011. Višijevska Srbija. Beograd: Čigoja štampa.
Antonić, Slobodan. 2014. Moć i seksualnost: sociologija gej pokreta. Beograd: Catena mundi.
Antonić, Slobodan. 2019. „Ostati svoj u koloniji: očuvanje srpskog identiteta na periferiji atlantističkog carstva“. U Srpski identitetski kriterijumi u procesu globalizacije, ur. Milimir Mučibabić & Miloš Knežević, 55–77. Beograd: SKPD Prosvjeta.
Arsenijević Mitrić, Jelena. 2016. Terra amata vs. terra nullius: diskurs o (post) kolonijalizmu u delima B. Vongara i Ž. M. G. le Klezioa. Filološko-umetnički fakultet: Kragujevac.
Arsenijević Mitrić, Jelena. 2021. „Kulturocid nad Srbima u Hrvatskoj u kontekstu ratova devedesetih.“ Kultura 172/2021: 151–166.
Bilington, Džejms. 1988. Ikona i sekira. Beograd: Rad.
Blagojević, Miloš. 1994. „O nacionalnim i državnim interesima u delima Domentijana – Srbi izabrani narod.“ Istorijski glasnik 1-2: 15–28.
Blagojević, Gordana. 2020. „Urbani prostor kao muzička scena: beogradske priče.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 68 (1): 95–111.
Bojanin, Stanoje. 2005. Zabave i svetkovine u srednjovekovnoj Srbiji. Beograd: Istorijski institut.
Bojović, Dragiša. 2004. Srpska eshatološka književnost. Niš – Kosovska Mitrovica: Centar za crkvene studije, Filozofski fakultet.
„Dani Beograda: Beograd je svet“. 2008. https://www.b92.net/kultura/vesti.
php?nav_category=270&yyyy=2008&mm=04&dd=17 &nav_id=293907 (pristupljeno 15. decembra 2022).
Demonja, Nikola & Ivica Todorović. 2019. „Etnološko-pravni prilog razmatranju i prevazilaženju problema bele kuge kod Srba“. U Srpski istok nekad i danas: arheologija, etnologija, istorija i lingvistika. Etno-kulturološki zbornik knj. XXII, ur. Vojislav Filipović & Ivica Todorović, 133–155. Svrljig: Centar za turizam, kulturu i sport.
Demonja, Nikola & Ivica Todorović. 2021. „Verske slobode, Crna Gora i antisrbizam – neki ilustrativni pravno-etnološki osvrti“. U Temnić. Edicija Juhorski zapis, ur. Dmitar Atanasov i drugi, 249–276. Kruševac – Svojnovo: Istorijski arhiv Kruševac, Udruženje za kulturu i umetnost Logos.
Dimić, Ljubodrag & Nikola Žutić. 1992. Rimokatolički klerikalizam u Kraljevini Jugoslaviji: 1918 – 1941 – prilozi za istoriju. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar.
Domentijan 2001. Žitije Svetog Save. Beograd: Srpska književna zadruga.
Đurković, Miša. 2019. Rat za porodicu u Srbiji. Beograd: Institut za evropske studije.
Eliade, Mircea. 1983. Okultizam, magija i pomodne kulture. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
Elijade, Mirča. 2003. Sveto i profano. Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
Grčić, Mirko. 2011. Geografija religija. Beograd: Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Hristić, Kosta. 2011. Zapisi starog Beograđanina. Beograd: Prosveta.
Jakovljević, Slobodan. 2014. „Srpska Pravoslavna crkva u konkordatskoj borbi 1937. godine – pokušaj nove sinteze“. Bogoslovlje 2 (2014): 272–295.
Jakovljević, Slobodan. 2015. „Srpska Pravoslavna crkva u konkordatskoj borbi 1937. godine – pokušaj nove sinteze (II deo)“. Bogoslovlje 1 (2015): 269–293.
Jovović, Jelena, prir. 2020. Litije – ne damo svetinje! Beograd: Novosti.
Jokić, Slobodan & Ostoja Knežević, prir. 2021. Ne damo svetinje! Litije Nikšić 2020. Beograd: Saborna crkva u Nikšiću, Čuvari.
Jung, Karl Gustav. 1984. Duh i život. Novi Sad: Matica srpska.
Karadžić, Vuk Stefanović. 1987. Srpski rječnik (1852) I. Beograd: Prosveta.
Kinđić, Zoran. 2016. Uvod u filozofiju religije. Beograd: Dosije studio.
Ković, Miloš. 2019. Zaveti. Beograd: Catena mundi.
Levi-Stros, Klod. 1966. Divlja misao. Beograd: Nolit.
Lič, Edmund. 1982. Klod Levi-Stros. Beograd: Prosveta.
Loma, Miodrag. 2010. Tumačenje vremena u Bibliji – biblijska hronologija. Beograd: Hrišćanska misao.
Lompar, Milo. 2012. Duh samoporicanja. Novi Sad: Orpheus
Memi, Alber. 2015. Portret kolonizatora i portret kolonizovanog. Višegrad: Andrićev institut.
Milićević, Milan Đ. 1984. Život Srba seljaka. Beograd: 1984.
Nedeljković, Mile. 1990. Godišnji običaji u Srba. Beograd: Vuk Karadžić.
Pavićević, Aleksandra. 2006. Na udaru ideologija. Beograd: Etnografski institut SANU.
Plotnikova, A. A. 2001. „Krstonoše“. U Slovenska mitologija – enciklopedijski rečnik, ur. Svetlana M. Tolstoj & Ljubinko Radenković, 310. Beograd: Zepter Book World.
Radić, Radmila. 1995. Verom protiv vere – država i verske zajednice u Srbiji 1945-1953. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije.
Radić, Radmila. 2002. Država i verske zajednice 1945-1970 I. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije.
Radić, Jovanka. 2013. „Dosledna ’feminizacija’: ispoljavanje svesti o ravnopravnosti polova ili put u mentalnu degradaciju“. Filolog 8: 26–36.
Radović, Srđan. 2013. Grad kao tekst. Beograd: Biblioteka XX vek, Knjižara Krug.
Stepić, Milomir. 2001. U vrtlogu balkanizacije. Beograd: Službeni list SRJ, Institut za geopolitičke studije.
Stojković, Miloš. 2022. „Plač Stare Srbije – kako je ’izlečen’ makedonski raskol“. https:/stanjestvari.com/2022/05/24/plac-stare-srbije/ (pristupljeno 30. maja 2022).
Stošić, Ljiljana. 2001. Mali rečnik crkvenih pojmova. Beograd: Grupa izdavača.
Todorović, Ivica. 2005a. Ritual uma – značenje i struktura litijskog ophoda. Beograd: Etnografski institut SANU.
Todorović, Ivica. 2005b. Mitska istina Srba – analiza mitskih sagledavanja uloge i značaja srpskog naroda. Beograd: Zvonik.
Todorović, Ivica. 2006. „Hrišćanska i prethrišćanska dimenzija rituala litijskog ophoda.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU LIV: 271–287.
Todorović, Ivica. 2007. „Rezultati istraživanja obreda litija – dopunski osvrt“. U Kultura u transformaciji. Zbornik Etnografskog instituta SANU 23, ur.
Dragana Radojičić, 189– 213. Beograd: Etnografski institut SANU.
Todorović, Ivica. 2010. „Maternji jezik sakralne geografije Srba – Mitska simbolika Kosova u kontekstu određenja srpskog identiteta i projekcije istorijske sudbine“. U Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima, knj. 1, Jezik i narodna tradicija, ur. Sofija Miloradović, 363–379. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini.
Todorović, Ivica. 2015a. Srpska tajna – eksperimentalna razmatranja specifičnih strukturnih i semantičkih obrazaca od izuzetnog značaja u srpskom etnokulturnom kontekstu. Beograd: Neven – Etnografski institut SANU.
Todorović, Ivica. 2015b. „Bazični mitski i ritualni obrasci Srba – u kontekstu novih proučavanja identiteta i odgovarajućih promena“. U Duhovna i materijalna kultura stanovništva istočne Srbije i susednih oblasti. Etno-kulturološki zbornik, knj. XIX, ur. Sreten Petrović & Nedeljko Bogdanović, 67–80. Svrljig: Etno-kulturološka radionica.
Todorović, Ivica. 2017. About the importance of spiritual-religious correlation – in the context of the general review of the serbian-russian relations in the current social moment and the past. In Religion in contemporary society, ur. Mirko Blagojevic & Zlatko Matic, 149–170. Belgrade: Institute of Social Sciences, Department of Education and Culture, Serbian Orthodox Diocese of Branicevo, Pozarevac.
Todorović, Ivica. 2021. „Osvrt na fenomen antisrbizma i neke njegove posledice – važnost, globalna raširenost i opasnost, kontrolisanje prošlosti“. U Juhorska čtenija – zvezde nad Juhorom. Juhorski zapis, ur. Dmitar Atanasov i drugi, 141–170. Svojnovo, Kruševac: Istorijski arhiv Kruševac, Udruženje za kulturu i umetnost Logos Svojnovo.
Vidović, Žarko. 2021. Srbi i kosovski zavet u novom veku. Beograd: Srpski naučni centar, Prijatelji profesora dr Žarka Vidovića.
Vladušić, Slobodan. 2019. „Nacionalni identitet i četvrta generacija ratovanja“. U Srpski identitetski kriterijumi u procesu globalizacije, ur. Milimir Mučibabić & Miloš Knežević, 143–155. Beograd: SKPD Prosvjeta.
Zečević, Slobodan. 1973. „Zavetina u severoistočnoj Srbiji.“ Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu 36: 43– 66.
Zinovjev, Aleksandar. 1999. Velika prekretnica. Beograd: Naš dom.
Објављено
30.09.2023.
Како цитирати
TODOROVIĆ, Ivica. Нова испољавања и значења литија – очување идентитета и сакрализација простора и времена у београдском (и ширем српском) контексту. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 2, p. 55–76, sep. 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1081>.
Датум приступа: 20 may 2024