TODOROVIĆ, Ivica. Нова испољавања и значења литија – очување идентитета и сакрализација простора и времена у београдском (и ширем српском) контексту. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 2, p. 55–76, sep. 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1081>.
Датум приступа: 23 july 2024