Todorović, Ivica. " Нова испољавања и значења литија – очување идентитета и сакрализација простора и времена у београдском (и ширем српском) контексту." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 71.2 (2023): 55–76. Web. 22 Jul. 2024