Todorović, Ivica. " Нова испољавања и значења литија – очување идентитета и сакрализација простора и времена у београдском (и ширем српском) контексту" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 71 Број 2 (30 September 2023)