Todorović, I. 2023 Sep 30. Нова испољавања и значења литија – очување идентитета и сакрализација простора и времена у београдском (и ширем српском) контексту. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 71:2