Todorović, I. (2023). Нова испољавања и значења литија – очување идентитета и сакрализација простора и времена у београдском (и ширем српском) контексту. Гласник Етнографског института САНУ, 71(2), 55–76. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1081