„Трансформација урбаног пејзажа“. Религијски простори који функционишу и као секуларни тргови: етнографски пример из грчког урбаног простора

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2302037K УДК 2-523.41:39:711.61(495) Оригинални научни рад

Сажетак
У овој студији се бавимо свим аспектима теме црквених дворишта православних цркава у урбаној Грчкој. Као етнографски пример овог феномена, разматрамо двориште Цркве Светог Антонија, у општини Перистери у Атини. Фокусираћемо се на више нивоа функција које ови простори имају. Поред своје верске употребе, ови простори функционишу и као паркови и тргови, посебно у градовима, где има мало простора и мало јавних зелених површина. Последица овога је да црквена дворишта често бивају употребљавана и као паркови и као вишенаменски простори где се одвијају различите друштвене, културне и рекреативне активности. Поред разматрања тога како се простор користи, размотрићемо и осећања оних који посећују простор, то јест, оно што осећају када посете двориште и како се осећају у вези са метаморфозом коју простор пролази а која се види кроз различите активности које се тамо одвијају после подне и увече.


Кључне речи: религиозност, урбани простор, улица, трг, улична етнографија
Reference

Abrahams, Roger. 1970. Deep Down in the Jungle. Black Folklore from the Streets of Philadelphia. Oden: De Gruyter.
Augé, Marc. 1995. Non Places. Introduction to an Anthropology of Supermodernity. Verso: London.
Balram, Shivanand & Susana Dragicevic. 2005. “Attitudes toward Urban Green Spaces: Integrating Questionnaire Survey and Collaborative GIS Techniques to Improve Attitude Measurements.” Landscape and Urban Planning, 71: 147–162.
Davidson, Joyce, Bondi, Liz & Smith, Mick. 2005. Emotional Geographies. Ashgate: Burlington.
Chick, Garry. 1986. “Leisure, Labor, and the Complexity of Culture: An Anthropological Perspective.” Journal of Leisure Research, 18: 154-168.
Chick, Garry. 1998. “Leisure and Culture: Issues for an Anthropology of Leisure.” Leisure Sciences 20: 111-132.
Degh. Linda. 1995. Narratives in Society. A performer-centered study of Narration. ‎ Indiana: Indiana University Press.
Dubisch, Jill. 1995. In a Different Place. Pilgrimage, Gender and Politics at a Greek Island Shrine. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Dwyer, John & McPherson, Elliot. 1992. “Assessing the Benefits and Costs of the Urban Forest.” Journal of Arboriculture, 18: 227–234.
Garrioch David. 2003. “Sounds of the City. The Soundscape of Early Modern European Towns.” Urban History 30 (1): 5-25.
Grahn, Patrick, Ulrica Stigsdotter. 2003. “Landscape Planning and Stress.” Urban Forestry and Urban Greening 2: 1–18.
Hall, Tim.1969. The Hidden Dimension. New York: Anchor Books.
Kouzas, Georgios. 2017. “Religious Life and Modern Urban Space.” Laographia 43: 518-519.
Kraus, Richard. 1997. Recreation & Leisure in Modern Society. Menlo Park, CA: Addison Wesley Longman, Inc.
Kweon, Bwyoung, Sullivan, William & Angela Wiley. 1998. “Green Common Spaces and the Social Integration of Inner City Older Adults.” Environment and Behavior, 20: 832–858.
Lefebvre Henry. 1991a. The Production of Space. Trans. D. Nicholson-Smith. Oxford: Basil Blackwell.
Lefebvre Henry. 1991b. Writings on Cities. Eds Eleonore Kofman & Elizabeth Lebas, Oxford: Basil Blackwell.
Lohr, Virginia, Caroline Pearson-Mims, John Tarnai & Dom Dillman. 2004. “How Urban Residents rate and Rank the Benefits and Problems Associated with Trees in Cities.” Journal of Arboriculture, 30: 28–35.
Marcus George.1995. “Ethnography in/of the World System: The Emergence of multi-sited Ethnography.” Annual Review of Anthropology 24: 95-117.
Ortner, Sherry. 1973. “On Key Symbols.” American Anthropologist 75 (5): 1338-1346.
Parrott, Wane. 2001. Emotions in Social Psychology. Philadelphia: Psychology Press.
Sanesi Giovani, Francisco Chiarello. 2006. “Residents and Urban Green spaces: The Case of Bari.” Urban Forestry & Urban Greening 4 (2006): 125–134.
Sperber, Dan. 1975. Rethinking Symbolism. Cambridge: Cambridge University Press.
Tonkin Elizabeth. 2003. “Participant Observation.” In Ethnographic Research. A Guide to General Conduct, edited by R. F. Ellen, 216-233. London – San Diego: Academic Press.
Turner, Victor. 1969. The Ritual Process. London: Kegan Paul – Routledge.
Van Gennep, Arnold. 1960. The Rites of Passage. London: Kegan Paul – Routledge.
Varvounis, Manolis. 2014. Folk Religiosity in Greek Urban Space. Studies of Modern Religious Folklore. Thessaloniki: Stamoulis.
Varvounis, Manolis. 2017. An Introduction to Religious Folklore. Folk Religiosity and Traditional Behavior. Thessaloniki: Stamoulis.
Vozikas, Georgios. 2009. The Neighborhood of Aghia Marina and its Festival. Everyday Life and Identities in the Modern City. Athens: Municipality of Ilioupoli.
Објављено
30.09.2023.
Како цитирати
KOUZAS, Georgios. „Трансформација урбаног пејзажа“. Религијски простори који функционишу и као секуларни тргови: етнографски пример из грчког урбаног простора. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 2, p. 37–53, sep. 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1080>.
Датум приступа: 22 july 2024