Kouzas, Georgios. " „Трансформација урбаног пејзажа“. Религијски простори који функционишу и као секуларни тргови: етнографски пример из грчког урбаног простора." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 71.2 (2023): 37–53. Web. 30 May. 2024