Kouzas, G. 2023 Sep 30. „Трансформација урбаног пејзажа“. Религијски простори који функционишу и као секуларни тргови: етнографски пример из грчког урбаног простора. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 71:2