Kouzas, Georgios. " „Трансформација урбаног пејзажа“. Религијски простори који функционишу и као секуларни тргови: етнографски пример из грчког урбаног простора" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 71 Број 2 (30 September 2023)