Kouzas, G. (2023). „Трансформација урбаног пејзажа“. Религијски простори који функционишу и као секуларни тргови: етнографски пример из грчког урбаног простора. Гласник Етнографског института САНУ, 71(2), 37–53. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1080